Fundacja Wikimedia ogłasza koniec programu Wikipedia Zero

W 2018 roku zakończy się bezpłatny dostęp do wiedzy w ramach projektu Wikipedia Zero dla mieszkańców krajów rozwijających się.