Tak Polacy korzystali z Internetu w 2017 roku wg GUS-u

GUS opublikował dane na temat wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.