UPC Polska wycofuje wniosek o przejęcie Multimedia Polska

UPC Polska wycofał swój wniosek o przejęcie Multimedia Polska. Wcześniej (w październiku) zastrzeżenia co do ewentualnego przejęcia wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.