Komisja Europejska wprowadzi regulacje dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji

Komisja Europejska rozpoczęła pracę nad kodeksem etyki dla przedsiębiorstw oraz urzędników pracujących nad sztuczną inteligencją. Zapisy te mają powstać do końca 2018 roku. Oprócz regulacji pojawić się mają dodatkowe fundusze, mogące wspierać badania i innowacje dotyczące SI zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego.