Orange – uważaj na link do płatności z SMS-a!

Klienci Orange otrzymują SMS-y z informacją o konieczności spłaty zadłużenia. Wiadomości są fałszywe.